Colofon

Redactie

Hoofdredacteur

Aad van der Graaf

Redactie

Aad van der Graaf
Ferry Tóth

Verslaggevers

Kerst Boomsma
Aad van der Graaf
Jakob Kos
Rob Kemper
Freek Louis

Correspondenten

71 clubcorrespondenten

Fotografie

Orange Pictures
18 vaste (club)fotografen
 

Stichting Voetbal op Zaterdag

Postadres: Winterheide 7, 3069 LK  Rotterdam
IBAN: NL35 RABO 0121 2171 24, t.n.v. Voetbal op Zaterdag te Bunschoten
Geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder nummer 08118104

Doelstelling

Artikel 2 van de statuten van de stichting Voetbal op Zaterdag luidt:
 1. De stichting heeft ten doel:
  1. het bevorderen van een onafhankelijke nieuwsvoorziening over het amateurvoetbal in het algemeen en het zaterdagamateurvoetbal in het bijzonder.
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  1. het bouwen dan wel doen bouwen en verzorgen van een website ter verspreiding van informatie;
  2. het samenstellen, uitgeven en verspreiden van een weekbulletin en speciale publicaties;
  3. alle andere wettelijk toegestane middelen.