Nieuws

Weinig draagvlak voor ingrijpende wijzigingen amateurvoetbal

Nieuws
Competitie

 

31 januari 2019

Er is bij de amateurclubs in Nederland weinig draagvlak voor de invoering van weekendvoetbal, zoals de KNVB dat van plan is. Ook geven bestuurders van amateur voetbalverenigingen duidelijk aan dat ze tegen de instroming zijn van tweede elftallen in de standaardklassen. Dat blijkt uit een enquête die is uitgevoerd door de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV).

 

De BAV behartigt de belangen van ruim 1.600 amateurclubs in Nederland, ongeveer tweederde van het totaal. Onder de leden heeft de BAV een enquête uitgeschreven om de mening te peilen over naderende wijzigingen die de KNVB van plan is door te voeren. Vooral de invoering van het weekendvoetbal (clubs die zowel op zaterdag als zondag moeten spelen) en de toetreding van tweede elftallen in de standaardklassen zijn ingrijpende wijzigingen in het Nederlandse voetbalbestel.

 

Ben van Olffen, voorzitter van de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen.

 

Een overgrote meerderheid van de amateurclubs is tégen de invoering van het weekendvoetbal. Bij de zondagclubs 64%, bij de zaterdagclubs liefst 92%.

 

Ongeveer tweederde (64%) van de deelnemers aan de enquête geeft ook aan problemen met vrijwilligers te verwachten als er van speeldag moet worden veranderd. Iets minder dan de helft (44%) laat weten dat de accommodatie niet geschikt is om op een andere dag te voetballen.

 

Ook de ideeën om de oudere jeugd op een andere dag te laten spelen (bijvoorbeeld vrijdagavond) kan op weinig steun rekenen, 33% is daar een voorstander van.

 

Clubs zijn over het algemeen wel tevreden over de nieuwe vormen van jeugdvoetbal die de laatste seizoenen hun intrede hebben gedaan. Ook lijkt het in de huidige situatie mee te vallen met de beschikbaarheid van vrijwilligers bij de Nederlandse voetbalclubs, slechts 2% is daar erg ontevreden over.

 

Inmiddels heeft de BAV een gesprek gehad met de directie van de KNVB over de uitslagen van de enquête. Ten eerste was er overeenstemming over de legitimiteit van de enquête: liefst 32% van de ruim 1.300 aangeschreven voetbalbestuurders heeft de vragenlijst ook ingevuld, een teken dat de aangehaalde onderwerpen leven in het Nederlandse amateurvoetbal.

 

Het bestuur van de BAV heeft ook een aantal conclusies gekoppeld aan de uitslagen van de enquête. Ten eerste blijkt er buiten district West II in Nederland (nog) onvoldoende draagvlak voor weekendvoetbal. In district West II is er geen goede competitiestructuur meer voor standaardteams zondagvoetbal, zodat daar het weekendvoetbal wel de oplossing is. Ten tweede blijkt dat tweede elftallen niet toegelaten moeten worden tot de standaardklasse.