Nieuws

Jong FC Groningen verdwijnt uit voetbalpiramide

Nieuws

 

25 maart 2019

FC Groningen trekt zijn beloftenteam na afloop van het lopende seizoen terug uit de Derde divisie. De ploeg verdwijnt daarmee na drie jaar uit de voetbalpiramide. FC Groningen gaat komend seizoen deelnemen aan de landelijke Reservecompetitie. De onder-19 is komend seizoen de kop van de opleiding. Voor de talenten die overgaan naar de senioren wordt een programma op maat geboden dat aansluiting heeft met de eerste selectie.
 

Er zijn diverse redenen waardoor FC Groningen tot het besluit is gekomen om te stoppen met een apart team in de leeftijdscategorie 'Onder-23'. Zo zijn de dispensatieregels voorafgaand aan dit seizoen dermate aangescherpt, dat er geen mogelijkheid meer is om voldoende spelers uit de eerste selectie speeltijd te geven. Daarnaast is er sprake van de komst van een landelijke Onder-21 competitie met ingang van 2020/2021, waaraan alle betaald voetbalclubs kunnen deelnemen. FC Groningen neemt daarop een voorschot met de inrichting van de opleiding.

 

Jong FC Groningen (donker tenue) in actie tegen Hoek. Dat leverde de Groningse beloften een 3-4 overwinning op. Op de foto: Luuk Wouters in de achtervolging op Fabian Wilson.
Foto: Patricia Maljaars

 
De doelstelling om elk jaar één of meerdere spelers vanuit de opleiding af te leveren bij de eerste selectie, blijft onverminderd gehandhaafd. Sterker nog, het programma 'Talenten op één' zal verder worden geïntensiveerd. FC Groningen streeft ernaar de huidige 'nationale' status voor de opleiding op te hogen naar de 'internationale' kwalificering, door de opleiding nog beter te faciliteren. Op dit moment zijn er zes clubs in Nederland die het hoogste keurmerk mogen voeren.
 
Voor de talenten in de bovenbouw van de opleiding was er al sprake van maatwerk per speler. De mogelijkheden en faciliteiten voor deze groep spelers zullen worden uitgebreid. Binnen de selecties van Onder-19 en Onder-17 is het streven deel te nemen op het hoogste competitieniveau. Kwaliteit kan op deze wijze beter worden ingezet op het totale programma. Daarnaast kunnen de talenten ook ongelimiteerd een rol spelen in wedstrijden van het Reserve-elftal, dat onder regie zal vallen van de eerste selectie.
 

Bron: website FC Groningen