Nieuws

Zoveelste aflevering soapserie Achilles '29

Nieuws
Hoofdklasse
Competitie

 

28 september 2019

Is het duel tegen Smitshoek de laatste thuiswedstrijd van Achilles '29 op het sportpark de Heikant waar de club al sinds jaar en dag speelt? Als het aan de familie Derks, de bedenker van alle grootse sportieve plannen met de club maar die zoals bekend hopeloos mislukt zijn, ligt wel. Het is de zoveelste aflevering van de soapserie Achilles '29.
 

Achilles '29 hier in actie op de Heikant tegen De Treffers, seizoen 2017-18. 
Foto: Orange Pictures

 

De 'Derksen' zijn eigenaar van de grond van de Heikant en de grond is in beheer bij de STAA, stichting Accommodatie Achilles '29. Nu die stichting failliet is, voert de familie Derks aan dat er daardoor geen huurovereenkomst meer is met Achilles '29 en de club per 1 oktober (dinsdag) geen toegang meer heeft tot de accommodatie, met ook nog de mededeling dat er 'gehandhaafd zal worden'. De STAA kondigde in juni van dit jaar al aan het faillissement te gaan aanvragen en publiceerde daarover een verklaring (bron website Achilles '29): 

 

Een aaneenschakeling van besluiten van het bestuur van Achilles'29 heeft er toe geleid dat de accommodatiestichting van de club (STAA) zelf faillissement gaat aanvragen. Afgelopen week werden door het bestuur van Achilles'29 met onmiddellijke ingang aan STAA verstrekte leningen en rekening courant verhoudingen opgezegd en opgeëist. Tegelijk werd duidelijk dat het bestuur de al tijden achterstallige rekeningen aan de stichting niet wil gaan betalen. Vooropgesteld geldt dat STAA de vorderingen betwist. Na juridisch advies, ziet STAA echter geen andere weg dan het eigen faillissement aan te vragen. Als gevolg daarvan vallen alle goederen en bezittingen van STAA (zoals bijvoorbeeld trainingsmaterialen), inclusief de (kunstgras)velden en de kleedkamers in de boedel van het faillissement.

Voorafgaande aan deze ontwikkeling ging de accommodatiestichting van Achilles in oktober 2018 al gedwongen in liquidatie. Het bestuur van de vereniging besloot toen haar statutaire verantwoordelijkheid niet te nemen en trad niet toe tot het bestuur van STAA. Een vreemd besluit, omdat vrijwel alle faciliteiten die het voetbal mogelijk maken in deze stichting zijn ondergebracht.
 

De overblijvende bestuursleden van STAA hebben zich sindsdien ingezet om te komen tot een zorgvuldige en geleidelijke afronding van de liquidatie. Dit was geen eenvoudig proces, omdat de vereniging Achilles'29 al sinds mei 2018 de meeste facturen aan de eigen accommodatiestichting niet betaalde. In moeilijke omstandigheden heeft STAA alles in het werk gesteld om de continuïteit van het gebruik van het sportpark toch mogelijk te blijven maken en de voetbalwedstrijden doorgang te laten vinden. De stichting kreeg daarbij veel medewerking van crediteuren en leveranciers, in de verwachting en het vertrouwen dat Achilles'29 uiteindelijk z'n verplichtingen wel zou nakomen. Dit blijkt nu niet het geval.
 

Ondertussen praat het bestuur van Achilles met de gemeente over de overgang naar een ander sportpark en worden nieuwe verplichtingen aangegaan in verband met het nieuwe seizoen.

 

Al deze zaken gaan niet samen.

 

Burgemeester Slinkman (Groesbeek) pleit voor een overgangsperiode tot er een oplossing gevonden is. De gemeente heeft daar alle belang bij, want die heeft ruim drie ton subsidie verschaft voor het aanleggen van een kustgrasveld, ondergebracht bij de STAA.

Volgens Pjotr van der Horst, de huidige voorzitter van Achilles '29, gaat het zo'n vaart niet lopen. Het faillissement zou nog niet uitgesproken zijn. "Daar is een vonnis van de rechter voor nodig en dat is er niet. Dus er valt ook niet te handhaven. We wachten af wat er deze week gaat gebeuren, maar ik ben altijd bereid om met wie dan ook in gesprek te gaan", aldus Van der Horst in de Gelderlander.