Nieuws

Ook voor Spakenburg is het 'tering naar de nering'


 

18 september 2003

Het mag Spakenburg sportief gezien voor de wind gaan, in financieel opzicht maakt de hoofdklasser minder zorgeloze tijden door. In het dorp spreekt men over tekorten van € 200.000,- tot € 500.000,- In een reactie op een vraag van Voetbal op Zaterdag doet Willem de Graaf de inhoud van die verhalen af met 'klinkklare onzin' en 'kromme redeneringen'.
De voorzitter ontkent echter niet dat er problemen zijn, maar die zullen, naar hij verwacht, slechts van tijdelijke aard zijn. Twee zaken wil hij graag onderscheiden. De overschrijding van de bouwkosten van de nieuwe tribune en het tekort op de lopende begroting van het verenigingsjaar.
Het budget voor de bouw van de Izaäk Veerman-tribune bedroeg € 1.200.000,- gebaseerd op oplevering van het casco van de tribune. Door de bouw van de skyboxen, die in het oorspronkelijke plan voor een later tijdstip was voorzien, versneld uit te voeren, is dit budget met € 300.000,- overschreden. Voor dit bedrag wordt nu aanvullende financiering gezocht. De Graaf gaat er van uit, dat de lastenstijging die hiervan het gevolg zal zijn, gecompenseerd zal worden door de opbrengst van de verhuur van de skyboxen.
Voor het tekort op de begroting van het lopende boekjaar zoekt het bestuur nog naar oplossingen. Aan de kant van de uitgaven wegen de loonkosten voor trainers en spelers van de A-selectie zo zwaar, dat in de reiskosten van andere elftallen gesnoeid zal worden. Zo zullen voor het tweede elftal en de A-junioren geen bussen meer worden ingezet voor reizen van minder dan vijftig kilometer.
Verhoogde opbrengsten uit de kantine zullen samen met andere bezuinigingsmaatregelen, zoals het verlagen van de budgetten voor jeugdtoernooien, de staat van baten en lasten weer in evenwicht moeten brengen. Eind oktober of begin november mogen de leden zich over het pakket maatregelen uitspre