Nieuws

Voetbal op Zaterdag stopt

Nieuws

 

19 mei 2020

Soms haalt het nieuws uit eigen kring je in. RTV Utrecht had maandag 18 mei de primeur dat Voetbal op Zaterdag eind juni uit de lucht gaat. Het is RTV Utrecht redacteur Bert Kous, die ook jaren lang een gewaardeerd columnist was bij VOZ, van harte gegund het nieuws bij de bron te hebben opgepikt.
 

De conclusie dat er aan Voetbal op Zaterdag (VOZ) een einde zou komen, diende zich al langer aan, vorig seizoen in feite. Met teruglopende reclame-inkomsten (Google advertenties maken daar het leeuwendeel van uit) aan de ene kant en gelijkblijvende en zelfs stijgende kosten en uitgaven anderzijds ontstond er een onmogelijke situatie. Met eigen geld van redactiewege de boel financieel draaiende houden kan nooit de bedoeling zijn van een website die in augustus 2003 de lucht inging als hobbysite. Die status is nooit officieel zo naar buiten gebracht, de uitstraling was ook professioneel en is dat altijd gebleven, maar de site hoefde in eerste aanleg geen verdienmodel te worden volgens de toenmalige initiatiefnemers Loek Laurman en Aad van der Graaf, voorheen Trouw. Het landelijke dagblad was in 2002 gestopt met aandacht te schenken aan het zaterdagamateurvoetbal.

 

Laurman en Van der Graaf kregen een aantal voetballiefhebbers pur sang (Ferry Toth, Lianne Bol en Leo Hoogerwerf) zo 'gek' zitting te nemen in de redactie. Daarnaast toonde zich een leger clubcorrespondenten bereid van elke thuiswedstrijd van hun club een karakteristiek aan te leveren. Allemaal op vrijwillige basis, zoals ook de leden van de redactie en de verslaggevers door de jaren heen gretige hobbyïsten zijn gebleven.

 

2 november 2019:
Volle bak (geschat aantal toeschouwers: 2000) bij de streekderby tussen DVS '33 Ermelo en VVOG. 
Foto: Orange Pictures

 

Organisatorisch is de bezetting in de loop der jaren steeds smaller geworden. Wel is er gezocht naar uitbreiding van de redactie, maar in de reactie van mogelijke kandidaten was toch altijd "wat schuift het?" een standaardvraag. Het antwoord daarop moest zijn: niets, want VOZ is een vrijwilligersorganisatie. Daarmee verdween de belangstelling om aan de slag te gaan als lid van de redactie vaak als sneeuw voor de zon. Vorig seizoen en dit lopende voetbaljaar bestond de centrale redactie nog uit twee leden, te weten Aad van der Graaf (hoofdredacteur) en Ferry Toth (beheerder website).

 

"Jammer natuurlijk", trapt Van der Graaf een open deur in. "Maar het is helaas niet anders. Jarenlang was VOZ een trendsetter in de digitale berichtgeving over de top van het zaterdagamateurvoetbal. Concurrentie op landelijk niveau was er niet. Met de ontwikkeling van de voetbalpiramide doemden er wel concurrerende sites op aan de horizon, maar dat had niet eens een nadelige invloed op de bezoekcijfers. VOZ kon rekenen op een grote en ook vaste aanhang. Het avontuur is gestrand op wat Googlereclames opleveren. Die tarieven worden elders bepaald en daar heeft VOZ geen invloed op. Je ziet het fenomeen ook bij andere voetbalnieuwssites, en dan met name die hun medewerkers wel willen betalen. Die hebben moeite financieel het hoofd boven water te houden. Het vragen aan bezoekers om vrijwillige bijdragen en het publiceren van betaalartikelen zijn tegenwoordig standaard. Die onzekere weg heeft de redactie van VOZ niet willen inslaan."

 

Zeventien seizoenen heeft Voetbal op Zaterdag nieuws gebracht over het zaterdagamateurvoetbal. Later (vanaf 2016) kwamen daar ook de zondagclubs en Jong BVO 's bij van de Tweede divisie. Die kregen vanzelfsprekend een plekje in de berichtgeving. Op deze plaats past een welgemeend woord van dank aan clubcorrespondenten, verslaggevers, fotografen, columnisten en andersoortige medewerkers die zich actief en belangeloos hebben ingezet om VOZ te maken tot wat de site in de loop der jaren is uitgegroeid. En niet te vergeten de bezoekers zelf, voor wie VOZ een vast aanlooppunt was voor nieuws uit de top van het amateurvoetbal.

Tekst: redactie Voetbal op Zaterdag