Redactie

E-mail

De redactie zal niet als klankbord fungeren voor personen die willen reageren op artikelen van Voetbal op Zaterdag of derden, op gebeurtenissen op en rond de velden of bij clubs.

Voor vragen over spelregels en reglementen, zoals het bekerreglement, het reglement m.b.t. de nacompetitie of de promotie-/degradatieregeling kunt u het beste de bibliotheek van de KNVB raadplegen. Het bewaarnummer (tegenwoordig Handboek Competitiezaken genaamd) bevat alle reglementen hieromtrent.

 

Tips en leads kunt u sturen naar de redactie van Voetbal op Zaterdag via het e-mailadres redactie@voetbalopzaterdag.com.

 

Mocht u een onjuistheid constateren, dan kunt u ons via e-mail op de hoogte stellen. Daarbij stellen we het op prijs als u naast het vermelden van de fout ook de correctie meestuurt.

 

Voetbal op Zaterdag plaatst geen eenmalige columns of artikelen van of door derden.

 

Andere e-mails (bijvoorbeeld vragen over de werking van de website of app) worden niet in behandeling genomen.

 

Aanleveren foto's

Foto's kunnen worden aangeleverd via: foto@voetbalopzaterdag.com.

  • Gelieve zo hoog mogelijke resolutie te sturen. Dit geeft bij plaatsing het beste resultaat. De minimale afmetingen zijn: 500 x 333 pixels en 500 x 375 pixels.
  • In de overzichten van de hoofd- en eerste klassen worden alleen horizontale foto's geplaatst.
  • Foto's dienen te worden aangeleverd door de fotograaf zelf (dit in verband met auteursrecht) en te worden voorzien van een verklarend onderschrift (met o.a. relevante spelersnamen).
  • Het uiterste tijdstip om foto's aan te leveren voor de overzichten van de tweede en derde divisie en hoofdklassen is zondagochtend 10.00 uur.
  • De redactie van Voetbal op Zaterdag behoudt zich het recht voor om foto's zonder opgaaf van redenen niet te plaatsen.
 

Vacatures

Voetbal op Zaterdag is op zoek naar enthousiaste jonge verslaggevers en/of journalisten (in spé) die verslag willen doen van wedstrijden in de Tweede divisie, Derde divisie en hoofdklasse tegen een kleine (reiskosten-)vergoeding. Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact per e-mail op met de redactie.

 

Inloggen redactie